Etsi

Yhdistykset


Hinnerjoen Kyläseura ry

 

Hinnerjoen kyläseura on perustettu 3.7.2001. Kyläseuran tarkoituksena on edistää kyläyhdistystoimintaa Hinnerjoella, järjestää yhteisiä tapahtumia sekä herättää yhteishenkeä. Yhdistys seuraa ja välittää tietoa Hinnerjokea koskevista asioista, tiedottaa yhdistysten järjestämistä tapahtumista ja ylläpitää hinnerjoki.fi-sivustoa. Kyläseuran on tarkoitus toimia myös linkkinä kyläläisten ja kuntapäättäjien välillä. Lisäksi Kyläseura pyrkii toteuttamaan ja organisoimaan erilaisia projekteja ja hankkeita, joilla kohennetaan kylän ympäristöä, asumisviihtyvyyttä ja parannetaan asukkaiden arkielämää. Aktiiviseen toimintaansa Kyläseura tarvitsee kaikkien kyläläisten apua, mielipiteitä ja kannanottoja siitä, miten asukkaiden mielestä kylässä menee.

 

Hinnerjoen Nuorisoseura ry

 

Hinnerjoen nuorisoseura on toiminut sata vuotta keskeytymättä. Seuran tämänhetkisistä toimintamuodoista näkyvin on sekakuoro Jokisoinnut. Kuoro on saavuttanut mainetta lukuisilla esiintymisillään kotimaassa ja baltiassa. Viime vuosina nuorisoseuran toimintaan on kuulunut useita erilaisia tapahtumia, tansseja ja erilaisia, lyhyitä kädentaitokursseja. Nuorisoseurantalo Rauhala valmistui Hinnerjoelle vuonna 1908 ja sitä vuokrataan myös yksityisille juhlien järjestäjille.
Pj Niina Laihonen Sihteeri Tiia Pohjalainen

 


Sekakuoro Jokisoinnut

 

Jokisoinnut- kuoro on vireä, eloisa, aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä pian 25- vuotias sekakuoro Eurasta. Kuoro on osa Hinnerjoen Nuorisoseuraa, mutta toimii itsenäisenä yksikkönä. Kuoron tukipaikka on Hinnerjoki ja siellä Harjunummen kappeli, jossa pidetään harjoitukset torstaisin klo 18.15 - 21.00. Laujajia on tällä hetkellä n.25.

 

Kuoron ohjelmisto pyritään laatimaan monipuolisesti: Viihdettä, iskelmää ja kansanlauluja, mutta myös klassista ja hengellistä musiikkia. Jokisoinnut ovat esiintyneet pääasiassa Satakunnan ja Varsinais- Suomen alueilla erilaisissa tilaisuuksissa esim. vuosijuhlissa, syntymäpäivillä ja kirkkokonserteissa. Kuoro on kuitenkin reissannut myös ulkomailla.

 

Jos kaipaat esiintyjäksi reipasta kuoroa tai olet itse kiinnostunut laulamisesta, ota yhteyttä Jokisointuihin. Kuoron musiikillisena Johtajan toimii musiikin maisteri Anne Eliise Mattila ja puheenjohtajana Eeva Kallio.

 

Anne Eliise Mattila
0400 298253
annematant@hotmail.com

 

Eeva Kallio
040 5081010
eeva.kallio@hotmail.com

 

 

Hinnerjoen MLL ry

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävänä on edistää lapsen oikeutta onnelliseen lapsuuteen. Myös Hinnerjoen osaston tavoite on kylän lasten ja perheiden hyvinvointi. Hinnerjoen MLL järjestää monipuolisia tapahtumia kylän lapsille, mm. satujumppaa, teatterimatkoja, ekaluokkalaisten perheille koulunaloitusjuhlan, talviriehaa ja itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueen. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimimaan kylän lasten ja perheiden hyväksi.

 

Pj Emilia Kauppi

 


Hinnerjoen VPK

 

Hinnerjoen palokunta turvaa hinnerjokilaisten asukkaiden arkista elämää. Hinnerjoella on ajanmukainen paloasema kalustoineen, aktiivinen nuoriso-osasto, sekä kyläläisille elintärkeä ensivaste-ryhmä. Mukaan pelastustoimintaan pääsee 18-vuotta täyttänyt, tarvittavat kurssit ja kokeet suorittanut henkilö.

 

Päällikkö Marko Oksanen puh. 0400-890824, s-posti: hinnerjoen.vpk@dnainternet.net

 

 

Hinnerjoen Yritys ry

 

Hinnerjoen Yritys ry urheilun yleisseura. Seuran lajeja ovat palloilut, yleisurheilu, suunnistus ja hiihto. Seuran hoitama hiihtolatu Honkilahden Koskeljärvelle alkaa "kunnan metsäkämpältä." Yritys hoitaa myös Haukkalon pururataa.

 

 


Metsästysseura Salo-Veikot


Pj Esko Laihinen

 


Hinnerjoen maatalousnaiset ry

 

Hinnerjoen Maatalousnaiset ry:n tavoitteena on toimia maa- ja kotitaloudessa työskentelevien naisten ammatillisen tiedon ja taidon korottamiseksi sekä naisia kiinnostavan harrastustoiminnan yhdyssiteenä. Maatalousnaiset kokoontuvat n. kerran kuukaudessa kiinnostavien asioiden merkeissä, tapaamisissa käsitellään mm. ruokataloutta, terveydenhoitoa, puutarhanhoitoa sekä ajankohtaisia asioita. Yhdistys jäjestää myyjäisiä, muonituksia, retkiä ja matkoja, sekä vuokraa kattavaa astiastoa. (Sanna Kaukkila p.02-866 5052) Kankurikamari toimii Hinnerjoen koulun tiloissa, siellä voi kutoa mm. mattoja, poppanoita ja pöytäliinoja. Ohjaus tarvittaessa.

 

 

 

SPR Hinnerjoki

 

SPR:n Hinnerjoen osasto järjestää mm. EA-kursseja, ystäväpalvelua, verenluovutuksia, ompelu-käsityöiltoja, tansseja, konsertteja, illanviettoja, retkiä, vanhustentoimintaa, vaate- ja kenkäkeräyksiä, joulumyyjäisiä ym.

 

Pj Simo Koivunen
Sihteeri Lea Heikkilä

 

 

Hinnerjoen Kotiseutuyhdistys ry

 

Hinnerjoen Kotiseutuyhdistys ry. toimii tavalla, joka syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä ja siten lisää heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

 

Keskeinen osa Kotiseutuyhdistyksen toimintaa on Hinnerjoen museoiden ylläpito ja kehittäminen. Museot koostuvat kolmesta eri kokonaisuudesta; Valon museo, Maatalousmuseo ja Kotiseutumuseo. Museoista löydät niin vanhoja käsityöläisesineitä ja -työkaluja kuin maatalouskoneitakin eri aikakausilta. Yksityiskohtina mainittakoon 1500 kahvikuppiparin kokoelma ja ainutlaatuinen kuparisepän paja.

 

Museot ovat auki kesä- ja elokuussa sunnuntaisin klo 13-15 ja heinäkuussa ti-pe klo 10-16. Muina aikoina voit sopia museokäynnistä Lea Heikkilän (050 365 0341) tai Matti Perävainion (0400 125 971) kanssa.

 

Hinnerjoen Kotiseutuyhdistys ry järjestää vuosittain heinäkuun viimeisenä sunnuntaina Hinnerjoki-päivän. Päivän ohjelma vaihtelee vuodesta toiseen, mutta vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat musiikkiesitykset, entisen hinnerjokilaisen muistelut, kotikutoiset näytelmät tai kuvaelmat ja arpajaiset. Joka vuosi Hinnerjoki-päivää kokoontuu viettämään useampi sata nykyistä tai entistä hinnerjokilaista.

 

Hinnerjoen Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajana toimii Ilmo Aronen (050 511 0081) ja sihteerinä Lea Heikkilä (050 365 0341). Olet tervetullut mukaan toimintaan!

 


Rinnomäen Remmi ry

 

Hinnerjoen koulun vanhempainyhdistys Rinnomäen Remmi ry:n tarkoituksena on tiivistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä sekä tuoda esille kotien toiveita ja kannanottoja koululle. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikkien koulun oppilaiden vanhemmat, jäsenmaksua ei peritä, vaan toimintaa rahoitetaan järjestämällä eri tilaisuuksissa arvontaa, puffetteja tms.

Pj Petri Nieminen


Vaaljoen Kylätoimintayhdistys ry

 

Pj Merja Valtanen

 

 

Liesjärven hoitoyhdistys ry

 

Liesjärven hoitoyhdistys on 2005 perustettu yhdistys. Yhdistys pyrkii kokoamaan Liesjärven hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet toimintaan järven hoidon hyväksi.
Yhdistys harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa, edistää ja toteuttaa järven tilaa parantavia hoito - ja kunnostustoimenpiteitä, pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin vastaaviin yhdistyksiin.

Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Hallituksen kokouksia pidetään vuodessa n. 3-4. Yhdistys pitää vuosittain talvitapahtuman Liesjärven rannalla,
johon kokoontuu 30-40 henkilöä. Yhdistyksen tavoitteena on saada Liesjärven rannalle lintutorni sekä luontopolku.

 

Puheenjohtaja Pentti Kaunisvirta p.0400423146

Sihteeri/Rahastonhoitaja Heli Uusi-Kerttula